Du som Arbetar inom äldreomsorgen eller inom funktionshinderområdet

Välkommen att söka till valideringsinriktningen till undersköterska/motsvarande

Validering är till för dig som bor i Örebro län och som arbetar inom äldreomsorgen eller inom funktionshinderområdet (LSS). Vi har ett begränsat antal platser inom psykiatri.

Förutsättningar för att antas till Valdideringsinriktningen vid Allévux:

 • Du ska ha bred erfarenhet inom din yrkesinriktning. Intyg från arbetsgivaren bifogas med ansökan.
 • Förkunskaper godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk samt matematik från grundskolan. Kopia på betygen bifogas ansökan.

Övrig information:

 • Valideringen riktar sig till folkbokförda personer inom hela Örebro län. Du ansöker till Allévux löpande.
 • Vi antar sökande ett par gånger/termin i mån av plats. Kölista med reservplatser finns.
 • Valideringen sker vid Allévux i Hallsberg
 • Du kommer bli kallad till en antagningsintervju med en valideringslärare. Därefter får du ett besked om du är antagen eller om du är satt på kölistan för reservplats.
 • Valideringen genomförs såväl muntligt som skriftligt och med vissa tillfällen i grupp
 • Praktisk validering ingår
 • Individuell studieplanering genomförs tillsammans med lärare
 • Du validerar i din egen takt
 • Kommunikationen mellan lärare och validand sker till stor del via en lärplattform
 • Viss kurslitteratur lånas ut av skolan
 • För att erhålla ett diplom om 1500 poäng inom Vård-och omsorgscollege ingår 1050 poäng grundkurser inklusive gymnasiearbetet, 300 poäng fördjupningskurser inom din yrkesinriktning.
 • I diplomet ingår även kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Om du inte har läst dessa kurser finns möjlighet att läsa till dem via Allévux eller ditt eget Komvux i hemkommunen. Äldre betyg i gymnasiekurserna Svenska samt Samhällskunskap kan i vissa fall motsvara de nyare betygen.

Bifoga om möjligt följande intyg med ansökan:

Kopior på dina personliga delegeringar

Lyftkörkort/intyg om lyftteknikutbildning - max 2 år gammalt

HLR- max 2 år gammalt

Använd Allévux ansökningsblankett och det är viktigt att du anger att du söker Valdideringsinriktningen inom vård – och omsorg i din ansökan. Blanketten finns att hämta på hemsidan www.allevux.selänk till annan webbplats

Har du frågor kan du kontakta:

Studie-och yrkesvägledare: Katalin Edström: katalin.edstrom@allevux.se

Valideringslärare Fatima Johnsson: fatima.johnsson@allevux.se

Samordnare Siw Larsson: siw.larsson@allevux.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se