Du som Arbetar inom äldreomsorgen alternativt inom funktionshinderområdet

Arbetar du inom äldreomsorgen alternativt inom funktionshinderområdet (LSS) och har inte den formella utbildningen som undersköterska/motsvarande?

Då erbjuder vi dig som bor i Örebro län att söka till Allévux för att validera dina yrkeskunskaper till en formell yrkesutbildning inom vård-och omsorg. Använd Allévux ansökningsblankett.

Valideringen startar 2019-01-14.

Validering

En person kan oftast mer än vad som är fångat i olika dokument som betyg eller intyg. Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person skaffat sig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/validering-av-kunskap-och-kompetens#h-Vadarvalideringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Förutsättningar för att antas till valideringsinriktningen vid Allévux:

Du ska ha arbetat minst 2 år inom din yrkesinriktning. Intyg från arbetsgivaren bifogas med ansökan.

Förkunskaper godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk samt matematik från grundskolan. Kopia på betygen bifogas ansökan.

Övrig information:

 • Valideringen riktar sig folkbokförda personer inom hela Örebro län. Du ansöker till Allévux senast 2018-11-23.
 • Valideringen sker vid Allévux i Hallsberg
 • Du kommer bli kallad till en antagningsintervju med en valideringslärare. Därefter får du senast 2018-12-14 besked om du är antagen eller inte.
 • Valideringen genomförs såväl muntligt som skriftligt och med vissa tillfällen i grupp
 • Praktisk validering ingår
 • Individuell studieplanering genomförs tillsammans med lärare
 • Du validerar i din egen takt
 • Kommunikationen mellan lärare och validand sker till stor del via en lärplattform
 • Viss kurslitteratur lånas ut av skolan
 • I validerade kurser ges betyget E (Andra möjligheter till högre betyg kan erbjudas)

Bifoga om möjligt följande intyg med ansökan:

 • HLR – max 2 år gammalt
 • Kopior på dina personliga delegeringar
 • Lyftkörkort/intyg om lyftteknikutbildning - max 2 år gammalt

För att erhålla ett diplom om 1500 poäng inom Vård-och omsorgscollege ingår 950 poäng grundkurser inklusive gymnasiearbetet, 300 poäng fördjupningskurser inom din yrkesinriktning samt kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1, 50 poäng.

Om du inte har läst dessa kurser finns möjlighet att läsa till dem via Allévux.

Äldre betyg i gymnasiekurserna Svenska samt Samhällskunskap kan i vissa fall motsvara de nyare betygen.

Ansök senast 2018-11-23.

Använd Allévux ansökningsblankett och det är viktigt att du anger att du söker valideringsinriktningen inom vård – och omsorg i din ansökan. Blanketten finns att hämta på hemsidan www.allevux.se

Har du frågor kan du kontakta:

Studie-och yrkesvägledare: Katalin Edström: katalin.edstrom@allevux.se

Valideringslärare Fatima Johnsson: fatima.johnsson@allevux.se

Samordnare Siw Larsson: siw.larsson@allevux.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se