Vård och omsorgsarbete 2

Kurs: Vård och omsorgsarbete 2, 200 poäng
SCHEMA VT: 2019


6 mars: kl. 8.30-15.00 Upptakt (Obligatorisk)


8 mars: kl. 8.30-15.00 (Obligatorisk)


12 mars: kl. 8.30-15.00 (Obligatorisk)


15 mars: kl. 8.30-15.00 (Obligatorisk)


20 mars: kl. 8.30-15.00 Lektion helklass kl. 8.30-12.00(Obligatorisk)
ERGONOMI: Plats: Hus E Metodrummet, 1 trappa
Grupp: A+B kl: 13.00-16.00 (Obligatorisk)


21 mars: kl. 8.30-15.00 (Obligatorisk)


22 mars: kl. 8.30-15.00 (Obligatorisk)


26 mars: kl. 8.30-15.00(Obligatorisk)


27 mars:
METODÖVNING: Plats: Hus E, Metodrummet, 1 trappa (Obligatorisk)
Grupp: A kl. 8.00 -10.00,
Grupp: B kl. 10.30 -12.30
ERGONOMI: Plats: Hus E, Metodrummet, 1 trappa (Obligatorisk)
Grupp: C+D kl: 13.00 -16.00


29 mars:
METODÖVNING: Plats: Hus E, Metodrummet, 1 trappa (Obligatorisk)
Grupp: C kl. 8.00-10.00
Grupp: D kl. 10.30-12.30 (Maria och Jonas)


APL veckorna 14-17 (Denna APL gäller alla elever)


30 april: kl: 8.30-13.00, Återsamling efter APL(Obligatorisk)


OBS! Schemat ovan preliminärt, reservation för förändringar.


Kurslitteratur: Vård och omsorg 2, A-L Stenlund, Gleerups 2018, ISBN: 9789140695413


Lärare (Kursansvarig): Maria Löfstedt, maria.lofstetdt@allevux.se ,Mobil: 070-323 42 35
Lärare Jonas Pettersson: jonas.pettersson@allevux.se , Mobil: 070-588 60 19

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se