Vård och omsorg vid demenssjukdomar 100p HT 18


15/11 kl: 8.30-15.00 (Upptakt Obligatoriskt)

28/11 kl: 8.30-15.00

29/11 kl: 8.30-15.00

6/12 kl: 8.30-15.00 (Obligatoriskt)

11/12 kl: 8.30-15.00 (Obligatoriskt)

OBS! Reservation för eventuella ändringar!

Kurslitteratur:

Vård och omsorg vid demenssjukdom, Eva-Lena Lindqvistlänk till annan webbplats, Gleerups, ISBN: 9789140689894

 

Ansvarig lärare för kursen: Maria Löfstedt

E-post: maria.lofstedt@allevux.se

Mobil:070-323 42 35

Lärare: Jonas Pettersson

jonas.pettersson@allevux.se

070-588 60 14

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se