Elevenkäten december 2017

Alla medarbetare på Allévux arbetar för att undervisa, handleda och vägleda dig under dina studier hos oss.
För att veta vad du tycker och hur vi klarar det uppdraget, skulle jag vilja att du tar några minuter av din tid och fyller i vår elevenkät.
Enkäten är anonym och ett viktigt instrument för oss när vi fortsätter att utveckla Allévux till en ännu bättre skola!

Tack på förhand för dina svar! Jag önskar dig fortsatt lycka till med dina studier hos oss!

Lena Hansson, rektor Allévux

Länk till enkäten för SFI>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till enkäten för Vux>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Södra Allén 14 (Hus J), 694 80 Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Södra Allén 14, 694 80 Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070 - 283 64 33
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund,
Allévux,
Södra Allén 14 (Hus J)
694 80 Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se