Introduktionsdagen 2018-01-08

Välkommen att studera på Allévux, Sydnärkes Utbildningsförbund!

Vi startar med en gemensam förmiddag oavsett vilka kurser du ska läsa.

Vi träffas i Elevmatsalen, A-huset, Alléskolan, Hallsberg.

Måndagen 8 januari 2018, klockan 9.00.

Introduktionsdagen vänder sig i första hand till dig som är ny elev men du som fortsätter dina studier
är givetvis också varmt välkommen att delta för att få en bra start på studierna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förmiddagen
Rektor hälsar välkommen.

Presentation
Lärare, studie– och yrkesvägledare och skolsekreterare presenterar sig.

Studieinformation
Studie– och yrkesvägledare informerar.

Studieteknik
Malin Pettersson föreläser om studieteknik.

Utvärdering

Rektor avslutar

Rundtur på skolan för de elever som vill

Förmiddagsfika

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eftermiddagen klockan 13.00 till 16.00

Drop in

Hus B

Biblioteket är öppet för bibliotekskort, inloggning, visning m.m.
Bibliotekarie Malin Vinje informerar om biblioteket.

Hus I
Studievägledarna är på plats för att besvara studiefrågor.

Hus J
Datorläraren kan hjälpa dig med login m.m.

Lärarna finns på sina expeditioner för att svara på frågor.

Med vänliga hälsningar
Lena Hansson
Rektor

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Södra Allén 14 (Hus J), 694 80 Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Södra Allén 14, 694 80 Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070 - 283 64 33
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund,
Allévux,
Södra Allén 14 (Hus J)
694 80 Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se