Vi erbjuder följande fördjupningskurser inom Vård och Omsorgsutbildningen, hösten 2018

100 - poängskurser

  • Vård och omsorg vid demenssjukdom
  • Samhällsbaserad psykiatri
  • Medicin 2
  • Palliativ vård
  • Hemsjukvård
  • Specialpedagogik 2
  • Vårdpedagogik och handledning
  • Socialpedagogik

Kurserna vänder sig i första hand till dig som har grundläggande kunskaper och erfarenhet inom omvårdnadsområdet och vill bredda och fördjupa din kompetens.

Genom att studierna bedrivs på distans och med flexibla metoder finns möjligheter att kombinera studierna med arbete. Vi använder också nätbaserad undervisning i lärplattform, vilket förutsätter att du har tillgång till dator eller surfplatta.

Kurserna startar förutsatt att det är tillräckligt många sökande.

Kurserna startar löpande from v 35. Alla kurser genomförs med närträffar, seminarier och lektioner (oftast heldagar) där vissa gemensamma tillfällen är obligatoriska.

Ansökningsblankett hittar du på www.allevux.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om kursinnehåll lämnas studievägledare 070-5898135 dagligen 08.00-09.30

Ansökan ska vara inlämnad senast 2018-04-21

Du sänder din ansökan till:

Sydnärkes Utbildningsförbund
Allévux
Box 20
694 21 Hallsberg

VÄLKOMMEN!

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se