2018
Mars

Nyhetsarkiv

 • 2018-03-20
  Allévux-lärlingar på studieresa till Tyskland
  Läs mer
 • 2018-03-19
  Vi erbjuder utbildning inom Vård- och Omsorg 4 terminer med start hösten 2018
  Läs mer
 • 2018-03-19
  Vi erbjuder följande fördjupningskurser inom Vård och Omsorgsutbildningen, hösten 2018
  Läs mer

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Södra Allén 14 (Hus J), 694 80 Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Södra Allén 14, 694 80 Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070 - 283 64 33
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund,
Allévux,
Södra Allén 14 (Hus J)
694 80 Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se