Studieperiod Hösten 2019 avslutas 27 december

(gäller ej Sfi - Svenska för invandrare)

Studieperiod Våren 2020: 13 januari - 29 maj. Sista ansökningsdag 5 december 2019!

Antagning 1: Grundläggande kurser och gymnasiekurser startar 13/1 avslutas 29/5. Sista ansökningsdag 5 december 2019!

Antagning 2: Gymnasiekurser - Ej satt datum ännu

Antagning 3: Gundläggande kurser - Ej satt datum ännu

Vård- och omsorgsutbildning våren 2020: 13/1-12/6

Floristutbildning: 23/3 - 2020 till 7/5 - 2021 Uppehåll 6/7- 31/7 2020

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se