SFI PRÖVNINGAR

Om du saknar betyg i någon av kurserna på SFI har du möjlighet att göra en prövning. På SFI Allevux erbjuder vi prövningar i B, C och D kurser.

För att få mer information om prövningar kontakta SFI Allevux, Östra Storgatan, 13

eller ring på: 070 – 406 95 77.


Anmälan till prövningar görs till Karin Elofsson.

Om Prövningar SFI

Syftet med prövningar är att få betyg i kursen utan att vara antagen på SFI. Om du tidigare har fått betyg i en kurs men inte blev godkänd har du rätt att pröva dina kunskaper genom att genomgå en prövning. Du kan även göra en prövning om du aldrig har läst på SFI.
Vi erbjuder prövningar i C och D kursen.

Inför en prövning

Kostnad per prövning 350 kr. Pengarna betalas in till BG 5263-4292. Pengarna ska vara oss tillhanda innan prövningsdatum. Pengarna betalas inte tillbaka om du väljer att avbryta prövningen.

Vid inbetalning uppge kod 932, Namn och Efternamn

Du behöver ta med dig din legitimation när du ska göra prövningar.

Hur genomförs en prövning?
Prövning avser hela kursen och består därför av flera moment. För att vi ska kunna göra en allsidig bedömning av dina kunskaper i kursen kommer du göra muntliga och skriftliga uppgifter, läsförståelse och hörförståelse. Efter det görs Nationellt Prov som består av Läsa, Höra, Tala och Skriva.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se