På Allévux kan du läsa kurser som är lärarledda men även webbaserade kurser.

För mer information eller vägledning kan du kontakta studie- och yrkesvägledarna för att boka in en tid.

Kontaktuppgifter och hur du når Studie- och yrkesvägledare på Allévux finns under - "Om Allévux" - "Studievägledning"

Nedan presenterar vi de kurser vi har som Lärarledda på Allévux.

Genom att gå in i menyn till vänster kan du även se Terminstider.

Kurser på Grundläggande - och Gymnasial nivå är csn berättigande. Du söker studiestöd själv genom att gå in på www.csn.se.


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se