Gymnasial vuxenutbildning

Utbildningen är till för Dig som...

  • Vill skaffa Dig hel eller delar av gymnasieutbildning.
  • Vill komplettera Ditt gymnasiebetyg.

Krav på förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundskolans åk 9.

Du måste ha fyllt 20 år eller avslutat ett nationellt program eller motsvarande.

För att söka en fortsättningskurs bör du ha läst föregående kurs. Bifoga gärna betyg eller motsvarande.

Du skall även bifoga betyg/intyg beträffande tidigare utbildning/arbetslivserfarenhet.

Kursstarter

Se kursstarter under "elev" och sedan "terminstider"

För heltidsstudier krävs 400 studiepoäng/20 veckor

Ansökan

Om du skulle behöva läsa in någon kurs och behöver hjälp med ansökan och mer information om vad vi erbjuder för kurser eller vill boka tid för studievägledning, så kontaktar du studie- och yrkesvägledare via mail. Kontaktuppgifter och hur du når studie- och yrkesvägledare finns under - Om Allévux-Studievägledning.

Terminstider:

Studieperiod hösten 2020 Start 6 augusti!

(gäller ej Sfi - Svenska för invandrare)

Antagning 1: Kurser på Grund- och Gymnasienivå Start 6/8 Avslut 23/12 Sista ansökningsdag 2020-06-13

Antagning 2: Kurser på gymnasienivå: Start 10/9 Avslut 23/12 Sista ansökningsdag 2020-08-28

Antagning 3: Kurser på grundläggande nivå: Start 15/10, Avslut 23/12 EJ ANSÖKNINGSBAR

Vård- och omsorgsutbildning hösten 2020: Start 17/8-20 Sista ansökningsdag 29/5-20

Barnskötare/Elevassistent hösten 2020: 17/8-20- 18/12-20 Sista ansökningsdag: 13/6-20

Väktare hösten 2020: 24/8-20 - 28/5-21 Sista ansökningsdag: 13/6-20

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se