Terminstider:

Studieperiod våren 2021

(gäller ej Sfi - Svenska för invandrare)

Antagning 1 Grund och Gy - Start 11 januari Avslut 28 maj. Sista ansökningsdag 11 december

Antagningen 2 GY - Start 15 februari Avslut 28 maj. Sista ansökningsdag 29 jan

Antagning 2 Grund - Start 22 mars Avslut 28 maj. Sista ansökningsdag 5 mars


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se