Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Tillhör du målgruppen kan du söka till:
komvux som särskild utbildning på grundläggande nivåkomvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Vänd dig till vår studievägledning om du är intresserad av utbildningen.

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se