SFI - Svenska för invandrare

SFI Allévux är en skola där vi erbjuder utbildning i alla tre studievägar och alla kurser från A till D. Vi har erfaren och kompetent personal som har elevens utveckling i fokus.

Vi vill att eleverna ser fram emot att komma till en trygg skola dit man kommer för att utvecklas, där man vågar göra fel och bli rättad. Hos oss vågar eleverna vara sig själva och fortfarande bli respekterade och accepterade för den de är.

Vi erbjuder en flexibel, individanpassad utbildning som kan kombineras med olika aktiviteter, t.ex. arbete eller andra studier. Vi har en ständig dialog med våra elever så att vi (eleverna, personalen och verksamheten) kan utvecklas.

Anmälan

Du anmäler dig till SFI genom att maila Karin Elofsson mail: karin.elofsson@allevux.se.

Efter att vi har tagit emot din ansökan kontaktar vi dig med en tid för kartläggningssamtal eller inskrivningssamtal. På kartläggningssamtalet gör vi bedömning av dina språkkunskaper och tidigare erfarenheter för att vi ska kunna placera dig på rätt nivå.

Återanmälan

Om du tidigare har varit inskriven på SFI men har gjort avbrott i dina studier kan du ta kontakt med

Karin Elofsson via mail: karin.elofsson@allevux.se

Antagning

Vi tillämpar kontinuerligt antagning vilket innebär att studierna kan påbörjas vid olika tidpunkter under pågående termin. Du får en kallelse med posten när du har fått placering på SFI. Det är möjligt att studera SFI samtidigt som man arbetar eller bedriver andra studier. SFI erbjuds både förmiddagar eftermiddagar med 15 timmars lärarledd undervisning i veckan. Vi har undervisning året om och har stängt tre veckor under sommaren. Om du vill vara ledig längre tid under pågående studier ska du fylla I blanketten Ledighetsansökan och lämna den till din lärare.

Inträdeskrav

Inga inträdeskrav men du ska vara folkbokförd i någon av kommunerna: Askersund, Hallsberg eller Laxå.

SFI Flex

Om du vill kombinera dina studier på SFI med praktik/jobb så har du möjlighet att läsa SFI på SFI Flex. Vi på SFI gör en bedömning om du kan läsa SFI på distans eftersom kursen förutsätter att du tar ansvar för dina studier. Vi på SFI gör en bedömning om du kan läsa SFI på distans eftersom kursen förutsätter att du tar ansvar för dina studier. Du får lärarledd undervisning ca 3 timmar i veckan på måndagar eller onsdagar och övrig tid studerar du på egen hand. Du kan välja att studera SFI på plats (1-2 dagar i veckan) eller få lärarhandledning på kvällstid via skype en gång i veckan. Du läser kursen online med ett program som heter Lunis och du behöver en dator/ipad med internetuppkoppling. Du får ett betyg efter avslutad kurs precis som i vanliga kurser.

Prövningar SFI:

Prövningarna på sfi är inställda tills vidare.

Studievägledare SFI Allévux e-post: vux.vagledning@allevux.se

Kontakt:

Samordnare SFI Allévux: Karin Elofsson, tel: 070-406 95 77
E-post: karin.elofsson@allevux.se

Rektor SFI Allévux: Lena Hansson, e-post: lena.hansson@allevux.se

Vår besöksadress:

Östra Storgatan 13, Hallsberg.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se