Yrkesvux

Vad är yrkesvux?
Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Vem får delta i yrkesvux?
Satsningen riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning.

Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande skall företräde ges till den som har svag ställning på arbetsmarknaden.

Du är behörig att studera inom komvux från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år du fyller 20 år. Du som har en gynmasieexamen alternativt ett avslutat nationellt program från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år.

Utbildningar
Sydnärkes Utbildningsförbund kommer att starta utbildningar inom yrkesområden som Arbetsförmedlingen bedömer efterfrågas på arbetsmarknaden. En del utbildningar kommer att anordnas i samarbete med andra kommuner eller andra utbildningsanordnare.

Regionalt frisök
Sydnärkes utbildningsförbund – Hallsberg, Askersund och Laxå - ingår i ett regionalt samarbete – Region Örebro Län. Det möjliggör att söka yrkesvuxutbildningar i våra samverkanskommuner på samma villkor som folkbokförda i dessa kommuner, sk ”Frisök”.

Yrkesvuxutbildningarna har olika ansökningsdatum och kurserna startar också på olika datum.

Se länk nedan för mer information.

https://www.studentum.se/skola/yrkesvux-region-orebro-lan/

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se