Sista ansökningsdag: STÄNGT FÖR ANSÖKAN!

Barnskötare/Elevassistent

Vill du arbeta med barn och ungdomar i ett yrke där det finns stora jobbmöjligheter? Efter att du har avslutat din utbildning hos oss kan du arbeta som t ex barnskötare på förskola, elevassistent i skola eller som personlig assistent.

Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, lärande, ledarskap, kommunikation och om olika pedagogiska verksamheter.

Du studerar på heltid där du tre dagar i veckan har Arbetsplatsförlagt lärande - APL på en arbetsplats och två dagar i veckan under dagtid studerar du på plats i Allévux lokaler i Hallsberg.

Kursinnehåll 1150p:

 • Barns lärande och växande 100p
 • Etnicitet och kulturmöten 100p
 • Kommunikation 100p
 • Lärande och utveckling 100p
 • Pedagogiska teorier och praktiker 100p
 • Pedagogiskt arbete 200p
 • Pedagogiskt ledarskap 100p
 • Skapande verksamhet 100p
 • Specialpedagogik 1 100p
 • Specialpedagogik 2 100p
 • Orienteringskurs 50p

  Totalt 1150 p

Utbildningens upplägg:

Arbetsplatsförlagt lärande 3 dagar/vecka
Teori 2 dagar/vecka

Utbildaren (Allévux) ansvarar för att ordna en APL-plats åt dig men du har också möjlighet att själv hitta en arbetsplats där du kan genomföra ditt arbetsplatsförlagda lärande. APL-platsen ska dock vara godkänd av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar.

Kurstid

Hösttermin: 2020-08-17 - 2020-12-18
Vårtermin: 2021-01-11 - 2021-06-11

Heltid 40 veckor

Kostnader:

Utbildningen är kostnadsfri men utgifter för kurslitteratur tillkommer. Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Så söker du

Behörighet

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i svenska alternativt svenska som andraspråk och grundläggande matematik. Du som har ett annat modersmål än svenska kommer att få göra ett ev. språktest före ev. antagning.

Tillgång till egen dator är nödvändig för att kunna följa utbildningen.

Registerutdrag

Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister, se polisen.se för mer information. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart. Vi hjälper dig med detta om du så önskar.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2020-06-13

Du som bor i sydnärke (Hallsberg, Laxå, Askersund) kontaktar studie- och yrkesvägledaren på Allévux i Hallsberg.

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Länets invånare har fritt sök till utbildningen, din ansökan lämnas dock till din hemkommun.

För ansökan mailar du och bokar tid med studie- och yrkesvägledare, se kontaktuppgifter nedan, Du kommer behöva bifoga dina betyg.

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)
E-post: vux.vagledning@allevux.se

Vill du veta mer?

Ring eller mejla våra studie- och yrkesvägledare.

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)
E-post: vux.vagledning@allevux.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se