Floristutbildning

Sista ansökningsdag: EJ SÖKBAR!
Kurstid: PÅGÅENDE 2020-03-23 - 2021-05-07 med uppehåll 6/7- 31/7 2020

Är du intresserad av ett kreativt arbete och har intresse för blommor, färgsättning och design? I denna utbildning får du lära dig hantverksyrket från grunden och har möjlighet att avsluta med att ta yrkesbevis. Du får även lära dig om kundbemötande och försäljning. Detta är en utbildning som tagits fram i nära samarbete med branschen vilket ökar dina möjligheter att få ett arbete. Behov av välutbildade florister finns såväl regionalt som nationellt enligt branschen.

OBS! Starka blomdofter och tunga lyft är en del av arbetsmiljön inom floristyrket.

Kursinnehåll 1500 p:

  • Florist 1 200 poäng
  • Florist 2 200 poäng
  • Florist 3 200 poäng
  • Florist 4 200 poäng
  • Florist 5 200 poäng
  • Florist 6a 100 poäng
  • Hantverksintroduktion 200 poäng
  • Personlig försäljning 100 poäng
  • Material och miljö 100 poäng

Utbildningens upplägg:

Detta är en lärlingsutbildning vilket innebär att största delen av utbildningen är förlagd till arbetsplats, resterande del (c:a en dag/vecka) är förlagd till skola. Utbildningskontrakt upprättas med varje arbetsplats.

Kostnader:

Utbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur tillkommer. Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Så söker du

Behörighet

Du ska ha kunskaper i svenska och matematik som motsvarar grundskolans årskurs 9. för att kunna ta del av utbildningen.

Ansökan

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Länets invånare har fritt sök till utbildningen. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare på Allévux i Hallsberg så hjälper vi dig med din ansökan.

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)
E-post: vux.vagledning@allevux.se

I din ansökan kan du bifoga betyg som styrker dina förkunskaper. Antagningsbesked kommer att skickas ut 2020-01-10.

Vill du veta mer?

Har du har frågor kan du ringa eller mejla vår studie- och yrkesvägledare.

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)
E-post: vux.vagledning@allevux.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se