Svetsutbildning

Sista ansökningsdag: EJ SÖKBAR

Kurstid: PÅGÅENDE 2020-10-05 - 2021-10-08 med uppehåll 21-07-12 - 21-08-06

Det här är en utbildning i nära samarbete med branschen vilket ökar dina möjligheter att få ett arbete direkt efter din utbildning. Idag är det en stor efterfrågan på svetsare i hela landet.

Utbildningen kommer att ge dig alla de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som du kommer att behöva för att kunna arbeta som svetsare.

I din utbildning kommer du några dagar i veckan att ha praktik (APL, arbetsplatsförlagt lärande) på ett företag där du inte bara lär dig yrket, Du knyter även framtida kontakter som kan leda till jobb. Övriga dagar i veckan studerar du på plats i Allévux lokaler i Hallsberg.

OBS! Utifrån att vi har en pågående pandemi kommer utbildningsupplägget troligen innebära mer teori och praktik i skolans lokaler än på arbetsplatser.

Kursinnehåll 1100p:

 • Produktionsutrustning 1, 100 poäng
 • Svets grund, 100 poäng
 • Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
 • Materialkunskap 1, 100 poäng
 • Människan i industrin 1, 100 poäng
 • Kälsvets Mag, 100 poäng
 • Kälsvets Mma, 100 poäng
 • Kälsvets Tid, 100 poäng
 • Stumsvets, 100 poäng
 • Avhjälpande underhåll 1, 100 poäng
 • Industritekniska processer 1, 100 poäng

Utbildningens upplägg:

Arbetsplatsförlagt lärande varvas med lektioner på skolan. Utbildaren (Allévux) ansvarar för att ordna en APL-plats åt dig men du har också möjlighet att själv hitta en arbetsplats där du kan genomföra din lärlingstid. APL-platsen ska dock vara godkänd av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar.

Kostnader:

Utbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur tillkommer. Skolan står för utlåning av skyddsutrustning som skyddsskor, hjälm och skyddsglasögon. Skyddskläder bekostar du som elev själv. Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Så söker du

Behörighet

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i svenska alternativt svenska som andraspråk och grundläggande matematik.

Ansökan

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Länets invånare har fritt sök till utbildningen. Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun för ansökan.

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)

E-post: vux.vagledning@allevux.se

I din ansökan bifogar du dina betyg som styrker dina förkunskaper.

Vill du veta mer?

Mer information hittar du på vår hemsida, allevux.se eller om du har frågor kan du ringa eller mejla vår studie- och yrkesvägledare.

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)

E-post: vux.vagledning@allevux.se
Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se