Sista ansökningsdag: EJ SÖKBAR!

Väktarutbildning

Vill du arbeta med säkerhet, bevakning och människor i ett yrke där det finns stora möjligheter till en anställning? Under de kommande åren kommer branschen att behöva anställa 5000 personer. Efter att du har avslutat din utbildning hos oss kan du arbeta inom bevakningsföretag eller arbetsplatser som butiker, gator och torg.

Idag är efterfrågan mycket stor på anställningsbara väktare inom bevakningsbranschen och dina möjligheter till jobb är stora.

I utbildningen får du kunskap om människans beteenden, kommunikation, säkerhet, regler och rutiner inom branschen.

Kursinnehåll:

 • Människor och miljö, 100p
 • Kommunikation, 100p
 • Väktargrundutbildning steg 1, 150p
 • Praktisk yrkesträning/PYT, 6 veckor
 • Psykologi 2a, 50p
 • Orienteringskurs, 50p
 • Väktargrundutbildning steg 2, 150p
 • Socialt arbete, 200p
 • Psykologi 1, 50p
 • Sociologi, 100p

 • Totalt 950p

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs som heltidsstudier och är förlagd till Allévux lokaler i Hallsberg. Under den praktiska yrkesträningen på 160 tr som är schemalagd under 6 veckor är du på en arbetsplats.

Kurstid

24/8-20 - 28/5-21

Kostnader:

Utbildningen är kostnadsfri men följande utgifter tillkommer: Kurslitteratur, skor och eventuellt skaljacka och resor till praktisk yrkesträning APL/ PYT 160 t. Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Så söker du

Behörighet

Du ska ha kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst Svenska eller Svenska som andraspråk och matematik som motsvarar grundskolans årskurs 9.

Observera att då Branschen kräver att vuxen­utbildade väktare även ska ha godkända betyg i gymnasie­kursen svenska eller svenska som andraspråk 1, så kommer sökande med minst godkänt betyg i denna kurs att prioriteras vid antagningen till utbildningen.

Registerutdrag

Du ska visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister utan prickar, se polisen.se för mer information. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart. Vi hjälper dig med detta om du så önskar.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 13/6-2020

Du som bor i sydnärke (Hallsberg, Laxå, Askersund) kontaktar studie- och yrkesvägledaren på Allévux i Hallsberg.

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)
E-post: vux.vagledning@allevux.se

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Länets invånare har fritt sök till utbildningen, din ansökan lämnas dock till din hemkommun.

I din ansökan bifogar du dina betyg som styrker dina förkunskaper.

För ansökan mailar du och bokar tid med studie- och yrkesvägledare, se kontaktuppgifter nedan. Du kommer behöva bifoga dina betyg.

Vill du veta mer?

Ring eller mejla vår studie- och yrkesvägledare.

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se