Text

Akutsjukvård, 200p

VT: 2021

Kurs:Akutsjukvård, 200 poäng, SCHEMA VT: 2021


12/1 kl: 8.30-15.00 Upptakt Obligatoriskt! Digitalt
13/1 kl: 8.30-15.00 Digitalt
14/1 kl: 8.30-15.00 Digitalt
20/1 kl: 8.30-15.00 Digitalt
22/1 kl: 8.30-15.00 Obligatoriskt! Digitalt
27/1 kl: 8.30-16.30 Digitalt
28/1 kl: 8.30-16.30 Digitalt
3/2 kl: 8.30-15.00 Digitalt
4/2 kl. 8.30-15.00 Obligatoriskt! Digitalt?? (Skrivning: Digitalt)
APL: veckorna, 6-10
16/3 kl: 10.00-15.00 Digitalt OBLIGATORISKT!
Återträff efter APL, Muntliga redovisningar m.m.

Kurslitteratur: Akutsjukvård, A-L Stenlund,Gleerups, 2016, ISBN: 9789140690470
Obs! Schemat är preliminärt.

Kursansvarig lärare: Maria Berg Löfstedt, maria.lofstedt@allevux.se , Mobil: 070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se