Text

Äldres Hälsa och Livskvalitet 200 poäng


VT 2021

Termin 4

Startdatum: 2021-01-12

Lektioner:

Tisdag 12/1 8.30-15.00 (Obligatorisk)

Fredag 19/1 8.30-15.00

Fredag 22/1 8.30-15.00 (Obligatorisk)

Tisdag 26/1 8:30-15:00

Tisdag 2/2 8.30-15.00

Fredag 5/2 8.30-15.00 (Metodövningar)

APL V. 6-10 8/2-12/3

Tisdag 16/3 8.30-15.00

Fredag 22/4 8.30-15.00 (Avslutning)


(Med reservation för ändringar, det kan tillkomma obligatoriska tillfällen).


Kursansvarig: Pernilla Löwenberg

Pernilla.lowenberg@allevux.se


Litteratur:

Äldres hälsa och livskvalitet

Margareta Skog, Margareta Grafström

Sanoma utbildning AB

ISBN 9789152315217Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se