Etik och människans livsvillkor, 100 p


Termin 3

VT-21

Startdatum: 2021-02-10


Lektioner:

Onsdag 10/2 8:30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Torsdag 11/2 8.30–15.00

Onsdag 17/2 8.30–15.00

Torsdag 4/3 8.30–15.00

Torsdag 11/3 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

(Med reservation för ändringar samt att det kan tillkomma obligatoriska dagar)

 

Kursansvarig: Pernilla Löwenberg

pernilla.lowenberg@allevux.se

Litteratur:

Etik och människans livsvillkor

Mona Bergman

Gleerups utbildning AB

ISBN: 9789140682147

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se