Medicin 2, 100 p

Vt 2021


15/4 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk DIGITALT
20/4 kl. 8.30-15.00 DIGITALT
27/ 4 kl. 8.30-15.00 DIGITALT
5/5 kl. 8.30-15.00 DIGITALT
11/5 kl. 8.30-15.00 DIGITALT
Obs! Schemat är preliminärt.


Det rekommenderas varmt att du deltar på alla lektioner för att få
största möjliga glädje av kursen!


Kurslitteratur: Kursmaterialet delas ut vid kursstart dessutom finns det hänvisning till
olika länkar på webben i Classroom

Lärare: Maria Berg Löfstedt mail: maria.lofstedt@allevux.se
mobil: 070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se