Palliativ vård, 100p

Vt 2021

Lektioner;
24/3 kl. 8.30-15.00 OBLIGATORISKT DIGITALT
7/4 kl. 8.30-15.00 DIGITALT
14/4 kl. 8.30-15.00 OBLIGATORISKT DIGITALT
21/4 kl. 8.30-15.00 OBLIGATORISKT DIGITALT
28/4 kl. 8.30-15.00 OBLIGATORISKT DIGITALT
Det rekommenderas varmt att du deltar på alla lektioner för att få största
möjliga glädje av kursen!

Kurslitteratur: Palliativ vård ,M, Bengtsson, U. Lundström, ISBN: 9789140689870, Gleerups

Lärare: Maria Berg Löfstedt mail: maria.lofstedt@allevux.se
mobil: 070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se