Psykiatri 2, 200 p

Termin 4
VT-21


Startdatum: 2021-01-12


Lektioner:
Tisdag 12/1 8.30-15.00 (Intro)(Obligatorisk närvaro)
Torsdag 14/1 8.30–15.00
Fredag 22/1 8.30–15.00

Tisdag 26/1 8.30-15.00 (Vård och omsorgsspecialisering)
Torsdag 28/1 8.30–15.00
Torsdag 4/2 8.30-15.00
Fredag 5/2 8.30-16.00 (metod)(Obligatoriskt)


APL v.6-10


Tisdag 16/3 8.30-15.00
Fredag 19/3 8.30–15.00 (Vård och omsorgsspecialisering)
Torsdag 25/3 8.30–15.00 (Vård och omsorgsspecialisering)


Seminarier vård och omsorgsspecialisering. 6, 9, 13, 16 april(Vilken tid som
gäller för Psykiatri meddelas i terminens början).
Torsdag 22/4 Avslutning


Kursansvarig: Jonas Pettersson, 070-588 60 19
jonas.pettersson@allevux.se
(Med reservation för ändringar samt att det kan tillkomma obligatoriska dagar)


Litteratur: Psykiatri 2
Inger Andersson-Höglund, Britt Hedman-Ahlström
Sanoma utbildning AB
ISBN: 9789152316412

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se