Psykologi 1, 50 p

Termin 2
VT-21

Startdatum: 2021-01-15
Lektioner:
Fredag 15/1 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)
Tisdag 19/1 8.30–15.00
Torsdag 21/1 8.30–15.00
Tisdag 28/1 8.30–15.00
Tisdag 2/2 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Kursansvarig: Jonas Pettersson, 070-588 60 19
jonas.pettersson@allevux.se
(Med reservation för ändringar samt att det kan tillkomma obligatoriska
dagar)

Litteratur:
Psykologi 1, Tove Phillips.
ISBN: 9789140682116.
Förlag: Gleerups Utbildning AB

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se