Specialpedagogik 1, 100 poäng

 

VT-21

Termin 3

Startdatum: 2021-01-13

Lektioner:

Onsdag 13/1 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Torsdag 14/1 8.30–15.00

Onsdag 20/1 8.30–15.00

Onsdag 27/1 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)

Onsdag 3/2 8.30–15.00 (obligatorisk närvaro)


(Med reservation för ändringar samt att det kan tillkomma obligatoriska dagar)


Kursansvarig: Pernilla Löwenberg

pernilla.lowenberg@allevux.se

Litteratur:

Specialpedagogik

Irene Larsson

Gleerups utbildning AB

ISBN: 9789140682130

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se