Validering till formell undersköterskeutbildning, 1500 poäng

Validering är till för dig som bor i Örebro län.

Förutsättningar för att antas till Valdideringsinriktningen vid Allévux:

 • Du ska ha bred erfarenhet inom din yrkesinriktning. Intyg från arbetsgivaren bifogas med ansökan.
 • Förkunskaper godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk samt matematik från grundskolan. Kopia på betygen bifogas ansökan.

Övrig information:

 • Valideringen riktar sig till folkbokförda personer inom hela Örebro län.
 • Du ansöker till Allévux löpande. Vi antar sökande ett par gånger/termin i mån av plats. Kölista med reservplatser finns.
 • Valideringen sker vid Allévux i Hallsberg. Kommunikationen mellan lärare och validand sker till stor del via en lärplattform och skolmail.
 • Du behöver ha tillgång till dator och internetuppkoppling samt hantera it tekniken.
 • Kontakta studie- och yrkesvägledaren inför ansökan och bokning av ett första kartläggningssamtal. katalin.edstrom@allevux.se eller vux.vagledning@allevux.se
 • Du kallas till en antagningsintervju med valideringslärarna. Därefter får du ett besked om du är antagen.
 • Individuell studieplanering genomförs tillsammans med lärare
 • Du validerar i din egen takt (med reservation för regler om studieaktivitet inom vuxenutbildningen så kallad treveckorsregeln enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap 1 §) samt att minst 400p i betyg måste genomföras varje termin.
 • Valideringen genomförs till stor del genom skriftliga prov och/eller inlämningsuppgifter. Kan förekomma muntliga gruppdiskussioner. Kunskaper som saknas för ett kursbetyg sker genom egna kompletterande distansstudier.
 • Vi erbjuder validander att delta vid föreläsningar och studiebesök inom den reguljära utbildningens kurser (inte under pandemin)
 • Praktisk validering ingår
 • För att erhålla ett diplom om 1500 poäng inom Vård-och omsorgscollege ingår 1350 poäng vård och omsorgskurser inkl gymnasie/komvuxarbete. I diplomet ingår även kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Om du inte har läst dessa kurser finns möjlighet att läsa till dem via Allévux eller ditt eget Komvux i hemkommunen. Äldre betyg i gymnasiekurserna Svenska samt Samhällskunskap kan i vissa fall motsvara de nyare betygen.

Kontakta Studie och yrkesvägledare innan ansökan.

Har du frågor välkommen att kontakta:

Studie-och yrkesvägledare
Katalin Edström: katalin.edstrom@allevux.se

Valideringslärare
Fatima Johnsson: fatima.johnsson@allevux.se

Samordnare och valideringslärare
Siw Larsson: siw.larsson@allevux.se

 

Välkommen att höra av dig vid intresse och för mer information

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se