Validering till formell undersköterskeutbildning, 1500 poäng

Validering är till för dig som bor i Örebro län och som arbetar inom äldreomsorgen eller inom funktionshinderområdet (LSS). Vi har ett begränsat antal platser inom psykiatri.

Förutsättningar för att antas till Valdideringsinriktningen vid Allévux:

 • Du ska ha bred erfarenhet inom din yrkesinriktning. Intyg från arbetsgivaren bifogas med ansökan.
 • Förkunskaper godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk samt matematik från grundskolan. Kopia på betygen bifogas ansökan.

Övrig information:

 • Valideringen riktar sig till folkbokförda personer inom hela Örebro län.
 • Du ansöker till Allévux löpande. Vi antar sökande ett par gånger/termin i mån av plats. Kölista med reservplatser finns.
 • Valideringen sker vid Allévux i Hallsberg. Kommunikationen mellan lärare och validand sker till stor del via en lärplattform och skolmail.
 • Kontakta studie- och yrkesvägledaren inför ansökan katalin.edstrom@allevux.se eller vux.vagledning@allevux.se
 • Du kallas till en antagningsintervju med valideringslärarna. Därefter får du ett besked om du är antagen.
 • Individuell studieplanering genomförs tillsammans med lärare
 • Du validerar i din egen takt (med reservation för regler om studieaktivitet inom vuxenutbildningen så kallad treveckorsregeln enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap 1 §) samt att minst 400p i betyg måste genomföras varje termin.
 • Valideringen genomförs såväl muntligt som skriftligt och med vissa tillfällen i grupp. Kunskaper som saknas för ett kursbetyg sker genom kompletterande distansstudier.
 • Vi erbjuder validander att delta vid föreläsningar och studiebesök inom den reguljära utbildningens kurser.
 • Praktisk validering ingår
 • Viss kurslitteratur lånas ut av skolan
 • För att erhålla ett diplom om 1500 poäng inom Vård-och omsorgscollege ingår 1050 poäng grundkurser inklusive gymnasiearbetet, 300 poäng fördjupningskurser inom din yrkesinriktning. I diplomet ingår även kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Om du inte har läst dessa kurser finns möjlighet att läsa till dem via Allévux eller ditt eget Komvux i hemkommunen. Äldre betyg i gymnasiekurserna Svenska samt Samhällskunskap kan i vissa fall motsvara de nyare betygen.

Kontakta Studie och yrkesvägledare innan ansökan. Blanketten finns att hämta på hemsidan www.allevux.selänk till annan webbplats. Det är viktigt att du anger att du söker Valdideringsinriktningen inom vård – och omsorg i din ansökan.

Bifoga följande intyg med ansökan:

Godkända betyg från grundskolans åk 9 samt gymnasiebetyg i sv1/sva1 och sh1a1 för att kunna få Voc diplom.

Arbetsgivarintyg

Om du har;

Kopior på dina personliga delegeringar

Lyftkörkort/intyg förflyttningsteknik - max 2 år gammalt

Hlr - max 1 år gammalt

Har du frågor välkommen att kontakta:

Studie-och yrkesvägledare
Katalin Edström: katalin.edstrom@allevux.se

Valideringslärare
Fatima Johnsson: fatima.johnsson@allevux.se

Samordnare och valideringslärare
Siw Larsson: siw.larsson@allevux.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se