Vård och omsorg specialisering 100 p

Termin 4

VT-21

Startdatum: 2020-01-29


Lektioner:

Fredag 29/1 8.30-15.00 (obligatorisk)

Fredag 19/3 8.30-15.00 (obligatorisk)

Torsdag 25/3 8.30-15.00 (obligatorisk)

Handledningstillfällen tillkommer, bokas med respektive kurslärare


Seminarietillfällen:

Var och en deltar vid ett seminarietillfälle. Gruppindelning sker efter kursstart och meddelas senare.

Tisdag 6/4 10:00-15:00

Fredag 9/4 8:30-15:00

Tisdag 13/4 8:30-15:00

Fredag 16/4 10:00-15:00


(Med reservation för ändringar, det kan tillkomma obligatoriska tillfällen).


Lärare:

Pernilla Löwenberg - Inriktning Äldres hälsa och livskvalitet

pernilla.lowenberg@allevux.se


Maria Berg Löfstedt - Inriktning Akutsjukvård

maria.lofstedt@allevux.se


Jonas Pettersson - Inriktning Psykiatri 2

jonas.pettersson@allevux.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se