Vård och omsorg vid demenssjukdomar 100p


VT 2021


6/5 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk DIGITALT?
12/5 kl. 8.30-15.00 DIGITALT?
20/5 kl. 8.30-15.00 DIGITALT?
27/5 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk DIGITALT?
3/6 kl. 8.30-15.00 Obligatorisk DIGITALT?


Obs! Schemat är preliminärt. Flera av ovanstående lektioner kommer att bli
obligatoriska på grund av gästföreläsningar!
Digitalt?: Om lektionerna blir digitala eller sker på plats på Östra Storgatan 13
är oklart det beror på utvecklingen av den rådande pandemin!! Information
återkommer om detta innan kursen startar!


Det rekommenderas varmt att du deltar på alla lektioner för att få största
möjliga glädje av kursen!


Kurslitteratur: Vård och omsorg vid demenssjukdom, E-L, Lindqvist, 
ISBN: 9789140689894, Gleerups

Kursansvarig lärare: Maria Berg Löfstedt mail: maria.lofstedt@allevux.se
mobil: 070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se