Alléskolan och Allévux ställer om till distansundervisning

Utifrån den ökande smittspridningen av covid-19 samt de skärpta allmänna råden i Örebro län har ledningen för Sydnärkes Utbildningsförbund i dag 4 november tagit beslut att under perioden 6-24 november bedriva distansundervisning vid Alléskolan och Allévux.

Antalet elever och medarbetare vid Alléskolan och Allévux uppgår till 2 500. Vi är glada att endast ett litet antal elever och medarbetare har testat positivt för covid-19. Utifrån den situation som nu råder i vår region väljer vi dock att övergå till distansundervisning. Detta gör vi för att bidra till en minskad smittspridning i samhället.

APL ersätts med distansundervisning.

Eleverna i gymnasieskolan årskurs 2 och 3 bedriver eget arbete i morgon torsdag 5/11 och övergår till distansundervisning enligt schema från och med fredag 6/11.

Eleverna i gymnasieskolan årskurs 1 samt eleverna på introduktionsprogrammet följer ordinarie schema på plats på Alléskolan under förmiddagen i morgon torsdag 5/11. Kl 13:00 träffar eleverna sina mentorer för genomgång av digital undervisning. Från och med fredag 6/11 övergår eleverna till distansundervisning enligt schema.

Eleverna i gymnasiesärskolan får separat information av rektor.

Eleverna vid Allévux fortsätter att bedriva distansundervisning liksom tidigare.

Uppdaterad information kommer du att få fortlöpande via hemsidan.

/ Ledningen genom Marie Kilk

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se