Hur bedrivs vuxverksamheten fr om 25/11?

All vuxenutbildning inom Allévux återgår till de förhållanden som rådde före 6/11. Det innebär att verksamheten i huvudsak bedrivs på distans vad gäller de teoretiska delarna av undervisningen och med inslag av mindre grupper av elever vid enstaka tillfällen på plats i skolan när så bedöms nödvändigt.

I de utbildningar som innefattar många praktiska moment där undervisningen bör genomföras på skolan, återupptas undervisningen fr om 25/11 i våra lokaler. Apl-en återupptas också där så är möjligt med undantag av två veckor på vårdutbildningen som görs om till teoretisk undervisning. Ytterligare information får du av dina lärare i de kurser du studerar vad som gäller fr o m 25/11.

Vi som personal har en förhoppning och tro att vi tillsammans, elever och personal, tar oss igenom våra kurser och utbildningar på ett så bra sätt som möjligt under rådande omständigheter så att du som elev kan följa din studieplan.

Vi är övertygade om att det ska gå bra! Fortsätt lycka till med dina studier!

Rektor Lena Hansson

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se