Information om Handledarutbildningen för Vård och omsorgsutbildningens handledare

Handledarutbildningar för yrkesverksamma undersköterskor/motsvarande i två steg planeras och genomförs numera i Vård-och omsorgscollege regi och kan sökas till i hela länet och till den skola som anordnar för tillfället oavsett var du bor eller arbetar.

Läs mer informationen om utbildningen såsom var den anordnas i länet, förkunskaper samt hur du ansöker på Vård och omsorgscollege hemsida. https://www.vo-college.se/dokumentbank/2395/1621?section=homelänk till annan webbplats

T

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se