Vård-och omsorgsutbildningen erbjuder följande valbara fördjupningskurser att söka till våren 2021:

200 poängs fördjupningskurser inom Akutsjukvård, Psykiatri, Äldres hälsa och livskvalitet (5
veckors APL på heltid ingår i kurserna)
100 poängskurserna Medicin 2, Palliativ vård, Vård och omsorg vid demenssjukdom,
Samhällsbaserad psykiatri,.

Gäller dig som redan är utbildad undersköterska/motsvarande.

 200 poängs fördjupningskurser inom Akutsjukvård, Psykiatri, Äldres hälsa och livskvalitet (5
veckors APL på heltid ingår i kurserna)
 100 poängskurserna Medicin 2, Palliativ vård, Vård och omsorg vid demenssjukdom,
Samhällsbaserad psykiatri,.
 Kurserna genomförs som flexibel/distansutbildning under vårterminen 2021.

Sista ansökningsdag 2020-11-25. Därefter tas ansökningar emot så länge platser finns kvar i
kurser/utbildningen.

För mer information om våra utbildningar samt hur du ansöker kontakta studie-och
yrkesvägledare:
Tfn: 0582-354 32 eller E-postadress: vux.vagledning@allevux.se

Text

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se