Vanliga frågor och svar

Här kan du få svar på dem vanligaste frågorna om studier på Komvux.

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Du kan anmäla dig till kurser via vår webbansökan här. Information om när vår webbansökan är öppen finns på vår webbsida under rubriken Terminstider. Saknar du någon kurs i vår webbansökan kontakta studie- och yrkesvägledare via mail vux.vagledning@allevux.se

Fyll i formulären som finns på vår webbplats så skickas dina betyg inom kort. 

Du kan antingen läsa gymnasiekurser på NTI eller via Allévux. Båda alternativen är på distans. Dock har du möjlighet att boka individuell handledning på plats med din lärare när du läser mot Allévux. Att läsa på distans innebär vissa obligatoriska tillfällen på plats för att kunna klara dina studier. 

En del kurser som du läser på distans har obligatoriska träffar några gånger per studieperiod.

Nationella provet i kurser  Svenska/Svenska som andra språk 1 och 3, Engelska 5 och 6. Matematik 1-4 skrivs en gång per kurs och sker alltid på plats med obligatorisk närvaro.

Nej, man kan inte boka om eller ändra tid för nationella prov.

Nej.

Vid särskilda skäl, som rektor beslutar om, har du möjlighet att få läsa om kursen. 

Har du läst kursen via NTI har du möjlighet att göra en prövning kostnadsfritt under ett år efter utfärdat betyg.

Vid särskilda skäl, som rektor beslutar om, har du möjlighet att få läsa om kursen

Vi skickar regelbundet rapporter till UHR. Du behöver dock alltid själv kontrollera att dina betyg har kommit in och vid behov själv ladda upp dokument som saknas. 

Kurserna på Komvux på grundläggande och gymnasial nivå är CSN berättigade!

Du hittar all information om bidrag och lån, för studier på Komvux, samt hur man ansöker på CSN

Ja, det finns det. Studiehallen är öppen mellan 8:30-15:30 måndag till torsdag i Allévux lokaler på Östra Storgatan 13. Vissa tider finns lärare på plats för pedagogisk hjälp. Behöver du hjälp med ämnesspecifika frågor, ta kontakt med din lärare. 

Vill du komma i kontakt med ansvarig för studiehallen? Maila:  studiehallen@allevux.se  

Läser du yrkesutbildning via Allévux har du möjlighet att använda studiehallen i hus G. Ta kontakt med din yrkeslärare för mer information.