Kontakta oss

Katalin Edström

Studie- och yrkesvägledare

0582-354 32

vux.vagledning@allevux.se

Vessi Cleasson

Studie- och yrkesvägledare

0582-354 32

vux.vagledning@allevux.se

Amie Blomér

Skolsekreterare

0582-353 60

amie.blomer@sydnarkeutbildningar.se

Suada Mesic

Skoladministratör

0582-354 66

suada.mesic@sydnarkeutbildningar.se

Erika Ståhl

Samordnare, SFI

0582-354 88

erika.stahl@allevux.se

Karolina Eriksson

Samordnare, Barnskötare/Elevassistentutbildning & Vård- och omsorgsutbildningen

0582-35542

karolina.eriksson@alleskolan.eu

Andreas Anell

Lärare, SFI

0582-354 86

andreas.anell@allevux.se

Angelica Svärd

Lärare, Vård- och omsorgsutbildningen

0582-35411

angelica.svard@allevux.se

Anna Ivarsson

Lärare, SFI

0582-35505

anna.ivarsson@allevux.se

Elin Norberg Teglén

Lärare, Vård- och omsorgsutbildningen

070-821 22 66

elin.norberg.teglen@allevux.se

Elisabeth Klippel-Berglöf

Lärare, SFI

070-929 55 89

elisabeth.klippel.berglof@alleskolan.eu

Erica Sandin

Lärare, Floristutbildning

0582-353 03

erica.sandin@allevux.se

Gina Mahmood

Lärare, SFI

0582-355 05

gina.mahmood@allevux.se

Helen Nordendorph Hagström

Lärare, SFI

helen.nordendorph.hagstrom@allevux.se

Jörgen Öhnander

Lärare, Svetsutbildning

0582-353 13

jorgen.ohnander@alleskolan.eu

Kristin Mousa

Lärare, SFI

070-915 41 55

kristin.mousa@allevux.se

Kristina Henriksson

Lärare, Engelska

072-240 19 66

kristina.henriksson@allevux.se

Moa Thyselius

Lärare, Matematik

0582-35490

moa.thyselius@allevux.se

Oxana Källebring

Lärare, Svenska som andraspråk

0582 - 35 395

oxana.kallebring@allevux.se

Sofia Morell

Lärare, Vård- och omsorgsutbildningen

0582-35428

sofia.morell@allevux.se