Kurstider HT24/VT25

Höstterminen 2024: 5 augusti – 20 december 2024

Ansökan till ht 24 öppen 27 maj – 16 juni

Antagning 2 grundläggande kurser 14 oktober

Ansökan öppen från 2 sep – 29 sep

Gymnasiala kurser erbjuds på distans 

Saknar du någon kurs i webbansökan kontakta studie och yrkesvägledare

Kurser Svenska 1 och 3, Matematik 1-4 och Engelska 5-6 antagning 2 gånger per termin

Övriga gymnasiala kurser antagning 1 gång per månad

Ansökan till vt 25 öppen 4 november – 8 december

 

Vårterminen 2025: 13 januari – 30 maj 2025

Antagning 2 grundläggande kurser 24 mars

Ansökan öppnar 10 feb – 7 mars

Gymnasiala kurser erbjuds på distans

Saknar du någon kurs i webbansökan kontakta studie och yrkesvägledare

Kurser Svenska 1 och 3, Matematik 1-4 och Engelska 5-6 antagning 2 gånger per termin

Övriga gymnasiala kurser antagning 1 gång per månad

Ansökan till ht 25 öppen 19 maj – 15 juni