Kurstider VT24

Vårterminen 2024: 11 januari – 29 maj 2024

Ansökan öppen 1 november till 17 december 2023

Antagning 2 grundläggande kurser 21 mars

Ansökan öppnar 1 feb – 29 feb

Gymnasiala kurser erbjuds på distans via NTI

Saknar du någon kurs i webbansökan kontakta studie och yrkesvägledare

Kurser Svenska 1 och 3, Matematik 1-4 och Engelska 5-6 antagning 2 gånger per termin

Övriga gymnasiala kurser kontinuerlig antagning

Ansökan till ht 24 öppnar 20 maj

Sista ansökningsdag ht 2024 16 juni 2024