Välkommen till Allévux!

Inom Allévux kan du som är folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå, studera kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkesutbildningar, utbildning i svenska för invandrare (sfi) och Komvux som särskild utbildning.

Yrkesutbildningar

Detta är vägen att gå om du vill vara säker på att få jobb efter din examen. Vi erbjuder utbildningar inom …

Läs mer

SFI - Svenska för invandrare

Hos oss lär du dig svenska utifrån vad du redan kan. Du kan vara helt nybörjare eller kan redan någon …

Läs mer

Kurser och utbildningar

Grundläggande kurser

Grundläggande kurser är till för dig som saknar grundskoleutbildning i någon av ovanstående kurser. Studierna kan kombineras med kurser på gymnasienivå.

Svenska som andraspråk riktar sig till studerande med annat modersmål än svenska. Studierna startar på en nivå som förutsätter SFI-betyg på D-nivå eller motsvarande kunskaper.

För mer information eller vägledning kan du kontakta studie- och yrkesvägledarna för att boka in en tid.

Inom kommunal vuxenutbildning är du själv ansvarig för att köpa den kurslitteratur som krävs i kursen.

För ansökan till andra kurser än de som Allévux erbjuder i egen regi får du information och vägledning av våra studie- och yrkesvägledare. Kontakta dem för att boka en tid.

Distansstudier

Det finns möjlighet att läsa grundläggande kurser på distans. Men du behöver meddela det till din lärare i samband med terminsstart när du registrerar dig. Det tillfället är obligatoriskt och det är på Allévux.  

När du läser på distans innebär det att du studerar hemifrån men kommer till Allévux för att skriva prov. Provskrivning, eller andra examinationer, på plats är obligatoriskt. Vid studier hemifrån är det bra om du har tillgång till dator samt har en god datorvana. På Allévux använder vi lärplattformen Google classroom. På classroom hittar du alla uppgifter som du ska göra och skicka in. Om du behöver hjälp under kursens gång, kontaktar du läraren via classroom eller lärarens mail. 

Engelska (delkurs 1) 100p
Engelska (delkurs 2) 100p
Engelska (delkurs 3) 200p
Engelska (delkurs 4) 200p
Matematik (delkurs 1) 100p
Matematik (delkurs 2) 100p
Matematik (delkurs 3) 200p
Matematik (delkurs 4) 200p
Svenska & Svenska som andraspråk (delkurs 1) 100p
Svenska & Svenska som andraspråk (delkurs 2) 200p
Svenska & Svenska som andraspråk (delkurs 3) 200p
Svenska & Svenska som andraspråk (delkurs 4) 200p

Gymnasiala kurser

Alla gymnasiala kurser inom Allévux läses på distans!

Gymnasiala kurser är till för dig som vill skaffa dig en hel eller delar av en gymnasieutbildning eller komplettera en kurs inför högre studier.

Krav på förkunskaper är kunskaper motsvarande grundskolans åk 9 i aktuell kurs. Du måste ha fyllt 20 år eller avslutat ett nationellt program eller motsvarande för att kunna söka.

För att söka en fortsättningskurs bör du ha läst föregående kurs. Bifoga gärna betyg eller motsvarande. Du skall även bifoga betyg/intyg beträffande tidigare utbildning/arbetslivserfarenhet.

För heltidsstudier krävs 400 studiepoäng/20 veckor.

Fristående kurser på grundläggande och gymnasial nivå är CSN-berättigande. Du söker studiestöd själv genom att gå in på www.csn.se.

För mer information eller vägledning kan du kontakta studie- och yrkesvägledarna för att boka in en tid.

Inom kommunal vuxenutbildning är du själv ansvarig för att köpa den kurslitteratur som krävs i kursen.

För ansökan till andra kurser än de som finns i vår webbansökan får du information och vägledning av våra studie- och yrkesvägledare. Kontakta dem för att boka en tid.

Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Matematik 1 100p
Matematik 2 100p
Matematik 3 100p
Svenska och Svenska som andraspråk 1 100p
Svenska och Svenska som andraspråk 2 100p
Svenska och Svenska som andraspråk 3 100p

Komvux som anpassad utbildning

Mer information kommer inom kort