Vår vision

Allévux är mellansveriges bästa vuxenutbildning!

Om du som vuxen funderar på en ny inriktning i livet, saknar gymnasiekompetens, vill skaffa dig behörighet för eftergymnasiala studier eller är intresserad av validering inom Vård- och omsorg är du välkommen att kontakta oss för vägledning.

Vi vänder oss till de medborgare som behöver studera sfi, grund- och gymnasienivå samt Komvux som särskild utbildning. Vi kan erbjuda kurser på grundnivå (likvärdig grundskolan upp till åk 9) och på gymnasienivå. Vi kan även erbjuda yrkesvux som är yrkesutbildning på gymnasienivå för vuxna.

Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga rättigheterna och allas lika rätt till utbildning. Allévux ska vara en trygg och utvecklande skolmiljö där lärande präglas av egen utveckling och ansvar.

De utbildningar vi erbjuder kännetecknas av hög kvalitet som följer samhällsutvecklingen där vårt mål är att möta individens behov och förutsättningar. Samverkan med arbetsliv och annan offentlig verksamhet är god och främjar de behov som våra kommuninvånare har.