Barnskötare/elevassistent-utbildning

Vill du arbeta med barn och ungdomar i ett yrke där det finns stora jobbmöjligheter? Efter att du har avslutat din utbildning hos oss kan du arbeta som t. ex. barnskötare på förskola eller elevassistent i skola.

Efter att du har avslutat din utbildning hos oss kan du arbeta som t. ex. barnskötare på förskola eller elevassistent i skola. Vid avslutad utbildning får du ett utdrag ur betygskatalogen på de kurser du läst. 

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i svenska alternativt svenska som andraspråk och grundläggande matematik. Du som har ett annat modersmål än svenska kommer eventuellt att få göra ett språktest inför antagningen.

Tillgång till egen dator är ett krav för att kunna följa utbildningen.

Registerutdrag

Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister, se polisen.se för mer information. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart. Vi hjälper dig med detta om du så önskar.

Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, lärande, ledarskap, kommunikation och om olika pedagogiska verksamheter.

Kursinnehåll

Barns lärande och växande 100p
Etnicitet och kulturmöten 100p
Kommunikation 100p
Lärande och utveckling 100p
Människors miljöer 100p
Pedagogiska teorier och praktiker 100p
Pedagogiskt arbete 200p
Pedagogiskt ledarskap 100p
Skapande verksamhet 100p
Specialpedagogik 1 100p
Specialpedagogik 2 100p
Orienteringskurs 50p
Totalt: 1250p

Upplägg

Teori sker på plats i skolan och arbetsplatsförlagt lärande, APL, genomförs regelbundet under hela utbildningen.

Utbildaren (Allévux) ansvarar för att ordna en APL-plats åt dig men du har också möjlighet att själv hitta en arbetsplats där du kan genomföra ditt arbetsplatsförlagda lärande. APL-platsen ska dock vara godkänd av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men utgifter för kurslitteratur tillkommer. Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN. 

Du som bor i Sydnärke (Hallsberg, Laxå, Askersund) kontaktar studie- och yrkesvägledaren på Allévux i Hallsberg.

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Länets invånare har fritt sök till utbildningen, din ansökan lämnas dock till din hemkommun.

För ansökan mailar du och bokar tid med studie- och yrkesvägledare, se kontaktuppgifter nedan, Du kommer behöva bifoga dina betyg.

Vill du veta mer?

Ring eller mejla våra studie- och yrkesvägledare

Välkommen med din ansökan!

Ställ en fråga om utbildningen

Har du frågor och funderingar kring denna utbildning är du välkommen att ställa dina frågor här.

Vi kommer att svara dig på den adress du anger.

Utbildningen i korthet

Skolform: Yrkesvux

Nivå: Gymnasial nivå

Poäng: 1250p

Studieform: APL & På plats

Studietakt: 100%

Kursperiod: 2024-08-19 - 2025-05-30

Kursen hålls i samarbete med din kommun och du ansöker via din hemkommun.

Ansökan är öppen (35 dag/ar till)

Inloggning sker via BankId. Saknar du BankId eller om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta våra studie- och yrkesvägledare för pappersansökan och mer information.

Om du inte är folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå ska du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun och göra ansökan via dem.

Antagningen grundas på den information och de handlingar du bifogar/laddar upp i ansökan. Du som söker ansvarar för att uppgifterna i dina bifogade handlingar är korrekta.

Om du är osäker på vilka kurser du ska läsa är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Ansök

Har du frågor?

Vessi Cleasson

Studie- och yrkesvägledare

0582-354 32

Skicka e-post

Mån, tors och fred: 08:00 - 09:30

Denna utbildning ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Läs mer på CSN

Yrkesbarometer

Arbetsförmedlingen bedömer att barnskötare har stora möjligheter till arbete det närmaste året.  På tre års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara små till medelstora. (Uppdaterad 2023-08-09)

 

Källa: Arbetsförmedlingens yrkeskompass

Information till Regionen

Vill du arbeta med barn och ungdomar i ett yrke där det finns stora jobbmöjligheter? Efter att du har avslutat din utbildning hos oss kan du arbeta som t. ex. barnskötare på förskola eller elevassistent i skola.
2024-08-19
2025-05-30
2024-04-02
2024-05-29
1250
100 %
Gymnasial nivå
Hallsberg