Grundläggande kurser

Grundläggande kurser är till för dig som saknar grundskoleutbildning i någon av ovanstående kurser. Studierna kan kombineras med kurser på gymnasienivå.

Du som saknar betyg från grundskolan kan läsa kurser på grundskolenivå. Kurserna är anpassade till vuxna.

Grundläggande kurser läses på distans.

När du läser på distans innebär det att du studerar hemifrån men kommer till Allévux vid några tillfällen, till exempel för prov eller andra examinationer. De uppgifterna är på plats och är obligatoriska. Vid studier hemifrån behöver du ha tillgång till dator samt datorvana. Du kan också låna en dator när du är i skolan.

På Allévux använder vi lärplattformen Google Classroom. På Classroom hittar du information om vad du ska läsa och uppgifter som du ska göra.

Handledning

Eftersom kursen är på distans är det inga lektioner i skolan. Men du kan få handledning av en lärare på plats i skolan vid ett antal tillfällen i veckan. 

Utbildningen är kostnadsfri men inom kommunal vuxenutbildning är du själv ansvarig för att köpa den kurslitteratur som krävs i kursen.

Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

 

Engelska, delkurs 1 100p
Engelska, delkurs 2 100p
Engelska, delkurs 3 200p
Engelska, delkurs 4 200p
Matematik, delkurs 1 100p
Matematik, delkurs 2 100p
Matematik, delkurs 3 200p
Matematik, delkurs 4 200p
Svenska & Svenska som andra språk, delkurs 1 100p
Svenska & Svenska som andra språk, delkurs 2 200p
Svenska & Svenska som andra språk, delkurs 3 200p
Svenska & Svenska som andra språk, delkurs 4 200p

Svenska som andraspråk riktar sig till studerande med annat modersmål än svenska. Studierna startar på en nivå som förutsätter SFI-betyg på D-nivå eller motsvarande kunskaper.

För ansökan till andra kurser än de som Allévux erbjuder i egen regi får du information och vägledning av våra studie- och yrkesvägledare. Kontakta dem för att boka en tid.

Har du frågor?

Katalin Edström

Studie- och yrkesvägledare

0582-354 32

Skicka e-post

Tisdag, Onsdag: 15:30 - 18:00

Vessi Cleasson

Studie- och yrkesvägledare

0582-354 32

Skicka e-post

Mån, tors och fred: 08:00 - 09:30

Denna utbildning ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Läs mer på CSN

Information till Regionen

Grundläggande kurser är till för dig som saknar grundskoleutbildning i någon av ovanstående kurser. Studierna kan kombineras med kurser på gymnasienivå.


2024-01-11
2024-05-29
2024-02-01
2024-02-29

%
Grundläggande nivå
Hallsberg