Prövningar

Sista ansökningsdag till höstterminens prövning är 16 oktober.
Prövningar erbjuds i kurser på grundläggande nivå, inte gymnasienivå!

Vilka kurser kan du pröva i

Vi erbjuder prövningar i kurser som vi bedriver i egen regi – svenska/svenska som andraspråk samt engelska och matematik på grund nivå.

Du som är boende i våra medlemskommuner Askersund, Hallsberg och Laxå kan anmäla dig till prövning hos Allévux.

Du kan anmäla dig och göra max 1 prövning.

Antal platser

Antalet prövningsplatser är begränsade till 8 per ämne och går i turordning efter din ansökans datum.

Om du har betyget F i den kurs du ska pröva är prövningen kostnadsfri.

Har du betyg IG i gamla kurserna som Svenska/Svenska som andraspråk A, B och C, alternativt Engelska A och B eller saknar betyg i kursen kostar en prövning 500 kr.

Anmälan och betalning ska vara oss tillhanda senast 16 oktober – betalning sker via Swish 1234 762 761 eller bankgiro 5263-4292
OBS! Märk betalning med: Prövning + Ditt namn

Har vi inte registrerat din betalning senast 16 oktober kommer din anmälan till Prövning att annulleras.

Prövning innebär att en hel kurs bedöms och betygssätts. Prövning är ett alternativ för dig som tycker att du redan har kunskaper som motsvarar kursens innehåll men som saknar betyg i kursen eller vill höja ditt betyg inför högre studier. I en prövning ingår inte undervisning eller lärarhandledning, så alla förberedelser sker på egen hand.

En prövning grundar sig på Skolverkets betygskriterier för varje kurs. Kraven varierar mellan olika kurser. I de flesta prövningar ingår dock olika delar av skriftliga prov och någon/några muntliga uppgifter. Du måste oftast klara uppgifterna i en viss ordning för att få slutföra prövningen. I språkämnen ingår även muntliga framställningar och muntliga presentationer som kräver särskilda förberedelser

Ungefär fyra veckor före det första provet får du information om hur prövningen är upplagd, vilka moment som ingår och när de ska göras. Läraren som är ansvarig för prövningen skickar ut informationen, så det är viktigt att du lämnat korrekta kontaktuppgifter vid din ansökan.

Observera! Du måste ha med dig giltig legitimation, både vid skriftligt och muntligt prov. Proven sker på plats i skolan, d. v. s. du kan inte göra en prövning på distans.

Ansökan stängd!

 

Har du frågor?

Oxana Källebring

Lärare

0582 - 35 395

Skicka e-post

Information till Regionen

Sista ansökningsdag till höstterminens prövning är 16 oktober.
Prövningar erbjuds i kurser på grundläggande nivå, inte gymnasienivå!%
Grundläggande nivå