Validering – Vård

Valideringen till formell undersköterskeutbildning riktar sig till dig som är folkbokförd i Örebro län.

Ansökan till Validering med start hösten 2024 är stängd!

 

 

Du ska ha bred erfarenhet inom din yrkesinriktning (intyg från arbetsgivaren bifogas med ansökan).

Godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk samt matematik (kopia på betygen bifogas ansökan).

 

Upplägg

Valideringen sker vid Allévux i Hallsberg. Kommunikationen mellan lärare och validand sker till stor del via vår lärplattform (Google Classroom). Du behöver tillgång till egen dator och internetuppkoppling.

Du validerar i din egen takt (med reservation för regler om studieaktivitet inom vuxenutbildningen så kallad treveckorsregeln enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap 1 §) samt att minst 400p i betyg måste genomföras varje termin.

Valideringen genomförs till stor del genom skriftliga prov och/eller inlämningsuppgifter samt praktisk validering och fältstudiedagar. Det kan även förekomma muntliga gruppdiskussioner. Kunskaper som saknas för ett kursbetyg sker genom egna kompletterande distansstudier.

Praktisk validering sker i två omgångar med fem dagar eller mer beroende på erfarenhet per omgång samt fältstudiedag. Detta sker på annan arbetsplats än sin egen. 

Vi erbjuder validander att delta vid föreläsningar och studiebesök inom den reguljära utbildningens kurser (inte under pandemin).

Yrkespaket – Undersköterska 1500 poäng

Anatomi och fysiologi 1 50p
Anatomi och fysiologi 2 50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100p
Gerontologi och geriatrik 100p
Hälso- och sjukvård 1 100p
Hälso- och sjukvård 2 100p
Omvårdnad 1 100p
Omvårdnad 2 100p
Psykiatri 1 100p
Psykiatri 2 100p
Psykologi 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Social omsorg 1 100p
Social omsorg 2 100p
Komvuxarbete 100p
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 (söks i efterhand på aktuellt komvux om man inte har det sedan tidigare) 100p

Yrkespaket – Vårdbiträde 800 poäng

Anatomi och fysiologi 1 50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100p
Gerontologi och geriatrik 100p
Hälso- och sjukvård 1 100p
Omvårdnad 1 100p
Psykiatri 1 100p
Psykologi 1 50p
Social omsorg 1 100p
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 (söks i efterhand på aktuellt komvux om man inte har det sedan tidigare) 100p

Praktisk validering ingår

Valideringen sker vid Allévux i Hallsberg. Kommunikationen mellan lärare och validand sker till stor del via vår lärplattform (Google). Du behöver tillgång till egen dator och internetuppkoppling.

Du validerar i din egen takt (med reservation för regler om studieaktivitet inom vuxenutbildningen så kallad treveckorsregeln enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap 1 §) samt att minst 400p i betyg måste genomföras varje termin.

Valideringen genomförs till stor del genom skriftliga prov och/eller inlämningsuppgifter samt praktisk validering och fältstudiedagar. Kan även förekomma muntliga gruppdiskussioner. Kunskaper som saknas för ett kursbetyg sker genom egna kompletterande distansstudier.

Praktisk validering sker i 2 omgångar med 5 dagar eller mer beroende på erfarenhet per omgång samt fältstudiedag. Detta sker på annan arbetsplats än sin egen.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men utgifter för kurslitteratur tillkommer samt du kan även få kostnader i samband med praktisk validering och fältstudiedagar för resor och ev. parkeringsplats.

OBS! Ej CSN grundande.

 

 

Anmälan till kartläggning för validering inom vård och omsorg

Ansökan till Validering med start hösten 2024 är stängd!

Har du frågor?

Katalin Edström

Studie- och yrkesvägledare

0582-354 32

Skicka e-post

Tisdag, Onsdag: 15:30 - 18:00

Information till Regionen

Valideringen till formell undersköterskeutbildning riktar sig till dig som är folkbokförd i Örebro län.

Ansökan till Validering med start hösten 2024 är stängd!

1500
%
Gymnasial nivå