Vård och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen på Allévux är en del av Vård- och omsorgscollege som är ett samarbete mellan skolor och arbetsgivare inom vård och omsorg. För dig som elev på Allévux innebär det bland annat att du har möjlighet att ta ut diplom efter utbildningen.
Läs mer om diplom på Vård- och omsorgscollege webbplats.

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper inom vård och omsorg som du behöver för en anställning som undersköterska.

 

 

Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. 

När du avslutat din utbildning kan du arbeta som undersköterska inom många olika vård-och omsorgsverksamheter exempelvis:

  • Äldreomsorgen på särskilda boenden, demensvård och hemtjänst
  • Funktionshinderområdet på gruppboenden, dagvård, korttidsboenden och med personlig assistans
  • Psykiatri inom slutenpsykiatri och socialpsykiatri
  • Akutsjukvårdens många olika verksamheter.

För att erhålla ett diplom om 1500 poäng inom Vård-och omsorgscollege ingår 1350 poäng vård och omsorgskurser. I diplomet ingår även kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1, 50 poäng.

Om du inte har läst dessa kurser finns möjlighet att läsa till dem via Allévux på distans eller ditt eget Komvux i hemkommunen. Äldre betyg i gymnasiekurserna Svenska samt Samhällskunskap kan i vissa fall motsvara de nyare betygen.

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i svenska alternativt svenska som andraspråk och grundläggande matematik. 

Du som har ett annat modersmål än svenska och inte har betyg i svenska som andraspråk 1 från gymnasiet, kommer att få göra ett språktest före ev. antagning.

Tillgång till egen dator är ett krav för att kunna följa utbildningen.

För att genomföra arbetsplatsförlagt lärande, apl inom vård och omsorg krävs i vissa kommuner/regioner ett utdrag ur belastningsregistret.

Utbildningen till undersköterska i sin helhet är tre terminer heltidsstudier.

Teori sker på plats i skolan och arbetsplatsförlagt lärande, APL, genomförs varje termin under hela utbildningen. 

Yrkespaket – Undersköterska 1500 poäng

Anatomi och fysiologi 1 50p
Anatomi och fysiologi 2 50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100p
Gerontologi och geriatrik 100p
Hälso- och sjukvård 1 100p
Hälso- och sjukvård 2 100p
Omvårdnad 1 100p
Omvårdnad 2 100p
Psykiatri 1 100p
Psykiatri 2 100p
Psykologi 1 50p
Social omsorg 1 100p
Social omsorg 2 100p
Orienteringskurs 50p
Komvuxarbete 100p
Samhällskunskap 1a1 (om du inte har godkänt betyg så läs gärna kursen innan du startar utbildningen eller i efterhand på aktuellt Komvux) 50p
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 (om du inte har godkänt betyg så läs gärna kursen innan du startar utbildningen eller i efterhand på aktuellt Komvux) 100p

Yrkespaket – Vårdbiträde 800 poäng

Anatomi och fysiologi 1 50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100p
Gerontologi och geriatrik 100p
Hälso- och sjukvård 1 100p
Omvårdnad 1 100p
Psykiatri 1 100p
Psykologi 1 50p
Social omsorg 1 100p
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 (söks i efterhand på aktuellt komvux om man inte har det sedan tidigare) 100p

Utbildningen är kostnadsfri men utgifter för kurslitteratur tillkommer och även resekostnader i samband med studiebesök och APL.

Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Terminstider:

Hösttermin:
18 veckor och minst 360p för heltidsstudier

Vårtermin:
22 v och minst 440 p för heltidsstudier

Ställ en fråga om utbildningen

Har du frågor och funderingar kring denna utbildning är du välkommen att ställa dina frågor här.

Vi kommer att svara dig på den adress du anger.

 

Utbildningen i korthet

Skolform: Yrkesvux

Nivå: Gymnasial nivå

Poäng: 1500p

Studieform: På plats & APL

Studietakt: 100%

Kursperiod: 2024-08-12 - 2025-12-19

Kursen hålls i samarbete med din kommun och du ansöker via din hemkommun.

Ansökan är öppen (35 dag/ar till)

Inloggning sker via BankId. Saknar du BankId eller om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta våra studie- och yrkesvägledare för pappersansökan och mer information.

Om du inte är folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå ska du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun och göra ansökan via dem.

Antagningen grundas på den information och de handlingar du bifogar/laddar upp i ansökan. Du som söker ansvarar för att uppgifterna i dina bifogade handlingar är korrekta.

Om du är osäker på vilka kurser du ska läsa är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Ansök

Har du frågor?

Katalin Edström

Studie- och yrkesvägledare

0582-354 32

Skicka e-post

Tisdag, Onsdag: 15:30 - 18:00

Denna utbildning ger dig rätt till studiemedel från CSN.

Läs mer på CSN

Yrkesbarometer

Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor, vårdavdelning och mottagning har mycket stora möjligheter till arbete det närmaste året. På tre års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara mycket stora. (Uppdaterad 2023-08-10)

Källa: Arbetsförmedlingens yrkeskompass

Information till Regionen

Vård- och omsorgsutbildningen på Allévux är en del av Vård- och omsorgscollege som är ett samarbete mellan skolor och arbetsgivare inom vård och omsorg. För dig som elev på Allévux innebär det bland annat att du har möjlighet att ta ut diplom efter utbildningen.
Läs mer om diplom på Vård- och omsorgscollege webbplats.

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper inom vård och omsorg som du behöver för en anställning som undersköterska.

2024-08-12
2025-12-19
2024-04-02
2024-05-29
1500
100 %
Gymnasial nivå
Hallsberg