Du som saknar betyg från grundskolan kan läsa kurser på grundskolenivå. Kurserna är anpassade till vuxna.

Studier på plats

Du har lärarledda lektioner på plats i Hallsberg. Antal lektioner per vecka varierar beroende på studietakt och antal poäng.

Distansstudier

Det finns möjlighet att läsa grundläggande kurser på distans. Men du behöver meddela det till din lärare i samband med terminsstart när du registrerar dig. Det tillfället är obligatoriskt och det är på Allévux.

När du läser på distans innebär det att du studerar hemifrån men kommer till Allévux för att skriva prov. Provskrivning, eller andra examinationer, på plats är obligatoriskt. Vid studier hemifrån behöver du ha tillgång till dator samt god datorvana. På Allévux använder vi lärplattformen Google classroom. På classroom hittar du alla uppgifter som du ska göra och skicka in.

Utbildningen är kostnadsfri men inom kommunal vuxenutbildning är du själv ansvarig för att köpa den kurslitteratur som krävs i kursen.

Utbildningen ger dig rätt till studiemedel från CSN.

 

Engelska, delkurs 1 100p
Engelska, delkurs 2 100p
Engelska, delkurs 3 200p
Engelska, delkurs 4 200p
Matematik, delkurs 1 100p
Matematik, delkurs 2 100p
Matematik, delkurs 3 200p
Matematik, delkurs 4 200p
Svenska & Svenska som andra språk, delkurs 1 100p
Svenska & Svenska som andra språk, delkurs 2 200p
Svenska & Svenska som andra språk, delkurs 3 200p
Svenska & Svenska som andra språk, delkurs 4 200p

Svenska som andraspråk riktar sig till studerande med annat modersmål än svenska. Studierna startar på en nivå som förutsätter SFI-betyg på D-nivå eller motsvarande kunskaper.

För ansökan till andra kurser än de som Allévux erbjuder i egen regi får du information och vägledning av våra studie- och yrkesvägledare. Kontakta dem för att boka en tid.