Krav på förkunskaper är kunskaper motsvarande grundskolans åk 9 i aktuell kurs. Du är behörig att läsa på komvux  fr o m 1 juli det året du fyller 20 år eller har avslutat ett nationellt program eller motsvarande.

För att söka en fortsättningskurs bör du ha läst föregående kurs. Bifoga gärna betyg eller motsvarande. Du skall även bifoga betyg/intyg beträffande tidigare utbildning/arbetslivserfarenhet.

Saknar du någon kurs i webbansökan kontakta studie och yrkesvägledare.

Alla gymnasiala kurser inom Allévux läses på distans.

För heltidsstudier krävs 400 studiepoäng/20 veckor.

Utbildningen är kostnadsfri men inom kommunal vuxenutbildning är du själv ansvarig för att köpa den kurslitteratur som krävs i kursen. Du måste också ha tillgång till en dator, bland annat för att kunna använda de digitala plattformar som kurserna finns på.

För ansökan till andra kurser än de som finns i vår webbansökan får du information och vägledning av våra studie- och yrkesvägledare. Kontakta dem för att boka en tid.