SFI Allévux är en skola där vi erbjuder utbildning i alla tre studievägar och alla kurser från A till D. Vi har erfaren och kompetent personal som har elevens utveckling i fokus.

Vi erbjuder en flexibel, individanpassad utbildning som kan kombineras med t.ex. arbete eller andra studier.

Utbildning

Du har lektioner på för- eller eftermiddagar. Du får 15 timmar undervisning varje vecka. Du har undervisningen året runt med ett tre veckor långt sommarlov i juli.

Inträdeskrav

Hos oss finns inga inträdeskrav men du ska vara folkbokförd i någon av kommunerna: Askersund, Hallsberg eller Laxå och ha fyllt 16 år.

Ansökan

När vi har tagit emot din ansökan kontaktar vi dig för ett inskrivningssamtal. Vid detta tillfälle gör vi även en kartläggning av dina språkkunskaper och tidigare erfarenheter för att kunna placera in dig i  både rätt grupp och nivå.