IKT-vision

Kompetens och digital utrustning håller hög nivå för en utbildning anpassad till framtidens digitala samhälle

Genom flexibilitet och öppet förhållningssätt garanteras frihet i relation till leverantörer av mjuk- och hårdvara

  • IKT används naturligt i en lärande miljö som ständigt utvecklas för att elever ska nå högre måluppfyllelse och vara väl förberedda för det framtida medborgarskapet
  • IKT medför en förbättrad undervisningskvalitet som i sin tur leder till ökad motivation och kreativitet hos våra elever
  • IKT leder till förbättrade förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd
  • IKT = informations- och kommunikationsteknologi

Ur Läroplan för gymnasieskolan och Läroplan för vuxenutbildningen
…varje elev …kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.